dialoog

praktijk voor psychotherapie

Aangepaste werking omwille van het risico op corona-besmetting​

In deze uitzonderlijke tijden zijn ook uitzonderlijke maatregelen nodig. We moeten ook in onze praktijk de grootst mogelijke voorzichtigheid aan de dag leggen en de risico's op wederzijdse besmetting zo laag mogelijk houden of tot nul beperken. Tegelijk moeten we afwegen welke psychologische en mentale steun noodzakelijk is en blijft. De psychische belasting door alles rond het Corona-virus is niet te onderschatten, dat beseffen we heel goed.

De psychologen overleggen met elkaar en volgen de adviezen van de overheid en van de beroepsverenigingen op de voet.

Momenteel kunnen we onze cliënten terug in de praktijk ontvangen, mits het naleven van enkele veiligheidsmaatregelen. Als u een afspraak gemaakt heeft, ontvangt u hierover alle informatie. Het hoeft u in elk geval  niet in de weg te staan om contact op te nemen. 

Als het voor u veiliger zou voelen om toch een telefonisch gesprek of een video-call te houden, dan blijft dat uiteraard steeds mogelijk.

Contacteer ons, we helpen u graag verder!


Dank!

Els Seynaeve,

psycholoog

Het leven is een aaneenschakeling van momenten: rust en onrust, spanning en ontspanning, geluk en verdriet.


Ieder mens en elke familie doorloopt verschillende fases. Elke fase kent groei en ontwikkeling maar vraagt ook aanpassing, zoeken naar evenwicht, nadenken... Vaak gaat dit samen met pijn, verdriet, angst…


De ene generatie geeft zijn erfgoed door aan de volgende. In positieve zin ontwikkelen mensen hieruit veerkracht en talenten om moeilijkheden te overwinnen en zichzelf te ontplooien.

In negatieve zin kan de belasting zo groot worden dat de reserves uitgeput raken. Dan moet je op zoek naar een nieuwe hulpbron.


Therapie biedt een mogelijkheid om terug aansluiting te vinden bij jezelf, bij andere mensen en bij het leven. En om je eigen, unieke verhaal samen te stellen.


Dit kan leiden tot een steviger draagkracht om lastige fases door te komen en meer mogelijkheden om de problemen aan te pakken.