di​aloog

praktijk 

voor

psychotherapie

Het leven is een aaneenschakeling van momenten: rust en onrust, spanning en ontspanning, geluk en verdriet.


Ieder mens en elke familie doorloopt verschillende fases. Elke fase kent groei en ontwikkeling maar vraagt ook aanpassing, zoeken naar evenwicht, nadenken... Vaak gaat dit samen met pijn, verdriet, angst…


De ene generatie geeft zijn erfgoed door aan de volgende. In positieve zin ontwikkelen mensen hieruit veerkracht en talenten om moeilijkheden te overwinnen en zichzelf te ontplooien.

In negatieve zin kan de belasting zo groot worden dat de reserves uitgeput raken. Dan moet je op zoek naar een nieuwe hulpbron.


Therapie biedt een mogelijkheid om terug aansluiting te vinden bij jezelf, bij andere mensen en bij het leven. En om je eigen, unieke verhaal samen te stellen.


Dit kan leiden tot een steviger draagkracht om lastige fases door te komen en meer mogelijkheden om de problemen aan te pakken. 

nieuwe aanmeldingen zijn momenteel niet meer  mogelijk 

Was u eerder al bij ons in therapie, informeer dan even bij uw psycholoog naar de mogelijkheden. 


U vindt een overzicht van klinisch psychologen in de regio op https://www.psychologenkringwaasland.be/vind-klinisch-psychologen

Aangepaste werking omwille van het risico op corona-besmetting​

In deze uitzonderlijke tijden zijn ook uitzonderlijke maatregelen nodig. We willen de risico's op wederzijdse besmetting zo laag mogelijk houden of tot nul beperken en toch zoveel mogelijk de sessies van persoon tot persoon laten doorgaan.

We kunnen maximaal 2 cliënten in de praktijk ontvangen, mits het naleven van enkele veiligheidsmaatregelen. Als u een afspraak gemaakt heeft, ontvangt u hierover alle informatie. 

Als het voor u veiliger zou voelen om toch een telefonisch gesprek of een video-call te houden, dan blijft dat uiteraard steeds mogelijk.
0