di​aloog

praktijk 

voor

psychotherapie

NIEUWS

januari 2019

Kristel Verhaegen heeft besloten haar werkzaamheden bij Dialoog stop te zetten. We zijn dankbaar voor de lange en vruchtbare samenwerking in naam van de vele kinderen, jongeren en gezinnen die ze in behandeling had. We zullen Kristel missen als gewaardeerde collega. Ze blijft echter gaan voor haar passie, u kan haar nog steeds bereiken via www.finding-ways.be. 

januari 2018

Goed nieuws! Vanaf februari komt Marijs Huysmans onze praktijk versterken. Zij is klinisch psycholoog en seksuoloog en volgt momenteel de opleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie. Kinderen, jongeren en gezinnen kunnen bij haar terecht.

december 2017


Voorlopig worden geen nieuwe VASCO-groepen meer ingepland.


mei 2017


Binnenkort wordt ons team uitgebreid met een nieuwe psycholoog. Lynn Coppens zal starten halfweg mei en de therapie van (jong-)volwassenen mee op zich nemen. Veel succes, Lynn.


september 2015


De data voor de volgende VASCO-groep zijn bekend:


ZAT 17/10/15 start 13.30-16.30

ZON 22/11/15 14.00-16.30

ZAT 9/1/16 14.00-16.30

DO 18/2/16 18.30-20.30

ZAT 19/3/16 14-16.30

VRIJ 15/4/16 18.30-21u

De groep is volzet, maar je kan je nu al aanmelden voor de volgende.


augustus 2015


De VASCO-groep is nagenoeg volzet. We gaan van start in het najaar met deze nieuwe groep.


Op 25 september lassen we een extra sessie in voor alle ex-deelnemers, toekomstige deelnemers of voor wie gewoon eens wil "proeven" van wat VASCO inhoudt.

"Warm" aanbevolen!

We hadden reeds 3 groepen in evenveel voorbije jaren. Na een aantal sessies voelen de jongeren zich ook echt één groep en ontstaat een verbondenheid, een gevoel van samen dingen te delen, een loyaliteit tav elkaar en de groep als geheel.

Bij het afscheid horen we dan ook meestal uitingen van spijt om het afscheid, en het verlangen de groep te kunnen behouden.

Daarom creëren we nu de gelegenheid om elkaar terug te zien en ervaringen uit te wisselen met deelnemers van andere groepen of toekomstige en "losse" deelnemers. Iedereen is welkom.

Er hoeft geen voorafgaand gesprek gepland te worden, wel dien je je in te schrijven via mail of via het contactformulier even verder op deze pagina.


december 2014


Op 20 december gaat een nieuwe groep jongeren op avontuur met VASCO. We houden je op de hoogte van het verloop. Meer info vind je op de pagina "therapie, voor wie en hoe".

Tijdens de kerstvakantie gaan de sessies gewoon door, rekening houdend met de feestdagen natuurlijk.

We wensen iedereen een warm-menselijk eindejaar.


september 2014


Na de lange, hete (hmhm) zomer is september de maand waarin alles terug stilaan zijn normale ritme herneemt.

Hoewel velen van ons met pijn in het hart de zalige vakantietijd afsluiten, kan het ook deugd doen je opnieuw vol overgave in je werk of studie te storten. Het weerzien met collega's op het werk of de vrienden op school laat ons weer voelen dat we sociale wezens zijn. En dat we op zoek zijn naar manieren om ons leven een zinvolle bestemming te geven.

Als dat niet allemaal van een leien dakje loopt, of er gebeurt iets wat het leven grondig door elkaar schudt, kan een mens behoorlijk overhoop liggen met zichzelf of met zijn naasten. Een steunende omgeving is dan erg belangrijk. Gisteren vroeg een meisje me, in alle eerlijkheid: "waarom moet ik naar een psycholoog als ik ook met mijn mama kan praten?". De nagel op de kop!

En toch kan ondersteuning door een psycholoog ook een tijdlang helpend of nodig zijn, omdat er in de sessies tijd en ruimte ontstaat voor gedachten, emoties en betekenissen die niet altijd hun plek vinden in de mallemolen van het dagelijkse leven of waar mensen met hun dichtste familieleden niet kunnen of durven over praten, uit angst hen te kwetsen, uit zorg om hun omgeving niet extra tot last te zijn of om welke goede reden dan ook. De psycholoog helpt gedachten te ordenen, gevoelens te verteren en de verbinding met anderen te herstellen of verbeteren. Als dat gebeurt, maakt de psycholoog zichzelf overbodig en dan is het doel van de therapie bereikt. 

mei 2014

intussen is VASCO in volle koers en stevenen we alweer af op de laatste sessie. In een boeiend traject met 4 jongeren leren we elkaar kennen in onze sterktes en kwaliteiten, in onze zorgen en angsten, in onze gedachten en emoties. De uitwisseling in een veilige groep laat jongeren groeien en helpt hen een beter beeld over zichzelf te ontwikkelen.

Wie interesse heeft om aan een volgende groep deel te nemen (we starten zodra een groep van min. 5 jongeren gevormd kan worden), kan zich nu al aanmelden!


november 2013

De tweede reis van VASCO werd uitgesteld en start nu op donderdag 9 januari 2014. Voel je er wel iets voor om in een veilig groepje leeftijdsgenoten te werken aan je innerlijke groei, je beter in je vel én in de groep te voelen? Dan is dit project misschien wel iets voor jou.


juni 2013

VASCO heeft zijn eerste tocht beëindigd. 6 jongeren namen deel aan de ervaringsgerichte groep en legden een heel proces af.


oktober 2012

psycholoog? therapeut? psychiater? psychotherapeut?

Wat is het verschil?


september 2012


De zomer is definitief voorbij en terwijl de regen tegen het raam klettert zitten de meeste kinderen en jongeren weer in de klas en ondergaan de dagelijkse routine van het schoollopen, lessen volgen, taken maken... Nadien naar sport, muziek of jeugdbeweging. Soms heen en weer tussen ma en pa. Familiebezoek. Voetballen op het pleintje. Een vriendin komt kletsen aan de deur. Sms'en, chatten en facebooken en de laatste serie op tv nog meepikken.

Je vraagt je soms af hoe ze dit allemaal voor elkaar krijgen.

De meerderheid van de kinderen kan de stress die dit meebrengt gelukkig goed aan. Zij hebben voldoende veerkracht en vaardigheden om de complexe verwachtingen van deze tijd aan te kunnen. Wat hierbij zeker helpt is steun en hulp van thuis en een stevig netwerk van vrienden en vriendinnen uit de klas, buurt of sportclub/jeugdbeweging.

Sommige jongeren zijn wat kwetsbaarder, voelen zich onzeker of faalangstig, vinden niet echt een groep waarin ze zich thuisvoelen en die hen mee draagt. Iedereen kent zo wel een jongen of meisje in zijn familie, vriendenkring, school of buurt. Ook wij komen ze tegen in de praktijk. We voelen dat we wel iets kunnen bieden maar niet voldoende. De kracht van een groep leeftijdsgenoten kan je niet oproepen in een indiv idueel contact in de therapieruimte.

Onze collega Anita Sanders, zat met datzelfde gevoel en toen we hierover spraken met elkaar ontstond de droom om een aanbod te ontwikkelen voor deze kwetsbare jongeren. Het moest een groep zijn die veilig genoeg was om op ontdekking te gaan en hun krachten en kwetsbaarheden te leren kennen en waarderen, en er ook erkenning voor te krijgen in de groep.

Deze droom is nu realiteit geworden en kreeg de naam VASCO (Verandering Aanmoedigen en Sociale Competenties Ontwikkelen), naar Vasco Da Gama, de grote ontdekkingsreiziger. De groep wordt dus een ontdekkingsgroep: ont-dekken wat (nu nog) niet zichtbaar is. Een reis maken zonder dat je weet waar die je heen zal voeren, wie je reisgenoten zijn, welke schatten je zal vinden...

Gelukkig zijn er een paar ervaren gidsen om de wegwijzers uit te zetten...Zo wordt het een veilige trip en de risico's en gevaren, dat worden de groeimomenten.


De reis begint op 15 november. Je kan vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie en wie weet kom je binnenkort aan boord van VASCO!


Schip ahoi!!!!


augustus 2012


Zomertijd!

Iedereen kijkt uit naar vakantie en maakt (kleine of grote) plannen. Of kan, nu augustus aanbreekt, terugblikken op een verlof dat reeds voorbij is. We hopen dat iedereen kan genieten van de mooie dingen die dit seizoen biedt. Maar we beseffen ook dat de problemen of zorgen meestal geen vakantie nemen. Dus de praktijk blijft gewoon open en we wisselen elkaar af in aanwezigheid of bereikbaarheid.

Els Seynaeve is met vakantie van 2 tot 21 augustus, Kristel Verhaegen zal waarschijnlijk in september even vrij nemen.


U kan ons dus blijven contacteren via telefoon of mail en eventueel een berichtje achterlaten.


Vanaf de laatste week van augustus zijn weer beide psychologen aan het werk.


Vanaf september wordt het aantal therapiemomenten uitgebreid omdat Els tijdskrediet opneemt in het ziekenhuis (halftijds) en hierdoor meer tijd kan vrijmaken voor "dialoog".


We zijn intussen ook een idee aan het uitwerken voor een groepsaanbod voor pubers. Maar hierover later meer!


Nog een fijne zomer iedereen....


mei 2012

Onze eerste werkvergadering is een feit! We maakten heel wat afspraken om de praktijk verder uit te bouwen.

Door onze samenwerking hebben we nu de mogelijkheid heel wat meer mensen in therapie te nemen. Praktisch gezien komt het er op neer dat we elke dag consultaties kunnen aanbieden, zowel overdag als 's avonds. Dit zorgt ervoor dat we flexibeler kunnen plannen op de momenten dat de mensen zich het beste of het liefste kunnen vrijmaken voor hun therapie.

Er is hierdoor ook geen wachtlijst. We vinden dit belangrijk. Als je contact neemt, kunnen we bijna onmiddellijk een datum voor een eerste afspraak vastleggen. Het is van onze kant uit een goede service. En voor wie zich aanmeldt is het een opsteker, want meestal duurt het een hele tijd voor je beslist de stap naar therapie te zetten. Als je bij het eerste contact te horen krijgt dat je snel een afspraak kan vastleggen, voelt dat als een opluchting.

Doordat we als psychologen verschillend zijn opgeleid en elk onze eigen interesses hebben, kunnen we de hulpvragen van mensen ook gerichter toewijzen en behandelen.

We spraken ook af om geregeld met elkaar te spreken over onze cliënten. Met 2 zie en weet je meer dan alleen, en dat kan de behandeling alleen maar ten goede komen. Uiteraard valt dit overleg binnen ons beroepsgeheim en dient het uitsluitend om de kwaliteit van de therapie te bewaken en te verhogen.

We hebben nog heel wat ideeën die verdere uitwerking vragen. Hierover ongetwijfeld meer in een volgend bericht.


maart 2012

Het is met plezier dat ik kan aankondigen dat Kristel Verhaegen in de praktijk stapt. Zij heeft in het verleden al heel wat ervaring opgebouwd als psycholoog/psychotherapeut in o.a. een groepspraktijk voor psychotherapie, een centrum geestelijke gezondheidszorg, een MPI.

Ik leerde Kristel kennen op de afdeling kinder-en jeugdpsychiatrie in AZ Nikolaas. Wij werken daar nauw samen op de crisisunit voor adolescenten en op de poli-kliniek. Zij heeft veel ervaring en kennis omtrent pubers en adolescenten. Bovendien vormt ze een waardevolle aanvulling voor de praktijk gezien ze, als erkend psychodynamisch psychotherapeut, speltherapie kan aanbieden aan jongere kinderen.

Kristel heeft ook een eigen praktijk in de buurt van Haacht, zij biedt daar"Equine Assisted Psychotherapy" (EAP) waarin samen met paarden, een therapeut en een paardenspecialist een weg gezocht wordt naar verandering en innerlijke groei. Ze is ook trainer en opleider in deze therapievorm.


februari 2012

Heel wat mensen melden zich aan in de praktijk op doorverwijzing van hun huisarts, het CLB of hebben de gegevens gevonden via het internet. Mijn agenda raakt volzet en ik moet na verloop van tijd mensen vragen nog even te wachten alvorens ik hen een afspraak kan geven. Dit geeft me een vervelend gevoel, gezien het de meeste mensen heel wat moed kost om eindelijk de stap naar een psycholoog te zetten en ze dan te horen krijgen dat er nog geen plaats is. Ik spreek hierover met collega's en bevraag of iemand interesse heeft om hier therapie te geven en een samenwerking te starten.


14 nov 2011

officiële start van de praktijk

Praktische afspraken

Je kan contact nemen via mail of telefoon. Geef je naam, leeftijd en telefoonnummer door zodat we je kunnen opbellen.

Gesprekken gaan enkel door op afspraak.


Een sessie duurt 50min. à 1 uur


Als je toch niet op de geplande afspraak kan komen, gelieve dan tijdig (minstens 48u op voorhand) telefonisch te verwittigen, zoniet zal de sessie toch aangerekend worden. Dit geldt uiteraard niet in geval van ziekte of overmacht.


kostprijs


sessie: maximum 60 €*, contant te betalen

opmaak verslag: maximum 60€ / uur

overleg extern: maximum 60€ / uur

+ verplaatsingsonkosten


*er kan een verschillend tarief zijn per psycholoog omwille van ervaring en opleidingsniveau. Vraag hiernaar als een van onze psychologen je contacteert voor het intakegesprek.


Goed om weten:

De meeste ziekenfondsen voorzien een (beperkte) terugbetaling voor psychotherapie voor kinderen/jongeren. Een aantal ziekenfondsen heeft ook een regeling voor volwassenen. Neem contact op met je ziekenfonds voor meer informatie.

Contactgegevens


Van Craenenbroeckstraat 58

9120 Beveren

0468/ 11 87 13

Mail:[email protected]

www.psychotherapie-beveren.be
Er bestaat ook een facebookpagina waarop er geregeld nieuws te vinden is, allerlei ideeën ontstaan en reacties kunnen geschreven worden: Dialoog Praktijk Voor Psychotherapie

Werkte eerder bij Dialoog:


Kristel Verhaegen


klinisch psycholoog

psychodynamisch psychotherapeut

(kinderen en adolescenten)


geregistreerd bij de psychologencommissie onder erkenningsnummer 742104833


Kristel Verhaegen werkt niet meer in deze praktijk. We hebben jarenlang op een bijzonder fijne manier samengewerkt en zijn dankbaar voor haar inzet, professionaliteit en vriendschap. Uit respect laten we dit blokje dan ook op de website staan.


Als u Kristel wil contacteren, kan dat via haar website www.finding-ways.be.